Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Primaria  »  Funcții vacante
Funcții vacante

Anunţ privind prelungirea  concursului  pentru ocuparea funcţiei de director

al IET “Ghiocel”

 

Primăria comunei Ţipala, raionul Ialoveni  anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director ai instituției de învățământ preșcolar ”Ghiocel”.

Conform Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163/2015, cu modificările şi completările ulterioare:

  • La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin doi ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.
  • Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ depun personal sau prin reprezentant (la biroul secretarului) în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu   următoarele acte:

1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament;

2. copia actului de identitate;

3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;

4. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;

5. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice;

6.  copia carnetului de muncă autentificat;

7. curiculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;

8. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;

9. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

10.  proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru 5 ani;

11.  lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.

Actele vor fi depuse la  sediul primăriei comunei Ţipala, birou secretar, până la   16 septembrie 2022, ora 17:00.     Informaţii suplimentare le aflaţi la telefoanele de contact   0 268 61236, 026861238, pe pagina  web a primăriei tipala.md sau la adresa electronică tipalaprimaria@gmail.com

 


Accesări: 1124


Prima pagină  »  Primaria  »  Funcții vacante


© 2023 Comuna Țipala, Raionul Ialoveni, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS