Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Primaria  »  Servicii Administrative
Servicii Administrative
Înregistrarea căsătoriei
Publicat: 17.09.2020   

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE  CĂSĂTORIE

Înregistrarea căsătoriei reprezintă procedura de întocmire la organul de stare civilă a actului de căsătorie, în baza declaraţiei de căsătorie, cu respectarea condiţiilor şi în termenele stabilite de legiuitor.

Astfel, căsătoria se prezintă ca o uniune liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit dispoziţiilor legale cu scopul de a întemeia o familie şi reglementată de normele imperative ale legii.

Drepturile şi obligaţiile juridice reciproce ale soţilor iau naştere din data înregistrării căsătoriei la organele de stare civilă.

Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimțământul reciproc, neviciat, exprimat personal şi necondiționat, al bărbatului şi femeii care se căsătoresc, precum şi atingerea de către ei a vârstei matrimoniale:

Vârsta matrimonială minimă este de 18 ani.

Pentru motive temeinice, se poate încuviința încheierea căsătoriei cu reducerea vârstei matrimoniale, dar nu mai mult decât cu doi ani. Reducerea vârstei matrimoniale va fi încuviințată de autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul persoanele care doresc să se căsătorească, în baza cererii acestora şi acordului părinţilor minorului.

Organul de stare civilă, în baza art. 15 din Codul familiei, este în drept de a refuza înregistrarea căsătoriei dacă constată că nu sunt îndeplinite cerinţele legislaţiei.

 1. Depunerea declaraţiei

Înregistrarea actului de căsătoriei are loc în baza declaraţiei de căsătorie.http://servicii.gov.md/_STORAGE/Services/F-14CS%20(1).pdf

Declaraţia de căsătorie se depune personal de către viitorii soţi, în formă scrisă, la organul de stare civilă. Nu este permisă depunerea declaraţiei de căsătorie prin reprezentanţă sau la alt organ de stare civilă decât cel la care urmează a fi oficiată căsătoria.

În declarația de căsătorie se indică, în mod obligatoriu, consimțământul viitorilor soţi de a înregistra căsătoria, lipsa impedimentelor prevăzute de lege la căsătorie.

Nu se permite încheierea căsătoriei între (constituie impedimente):

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă până la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, până la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada când ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.

La momentul depunerii declaraţiei de căsătorie veţi completa o anexă în care veţi selecta serviciile de care doriţi să beneficiaţi la momentul înregistrării căsătoriei.

 1. Locul adresării

Pentru depunerea declaraţiei de căsătorie vă puteţi adresa:

 1. Documente necesare
 • declaraţia de căsătorie;
 • anexa la declaraţia de căsătorie;
 • actele de identitate ale viitorilor soţi;
 • certificatele de naştere ale viitorilor soţi;

şi după caz:

 • dovada privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare;
 • decizia autorităţii administraşiei publice locale, în cazul reducerii vârstei matrimoniale conform art. 14 din Codul familiei.
 1. Modul de încheiere a căsătoriei

Încheierea căsătoriei se efectuează în termen de o lună de la data depunerii declarației de căsătorie.

Pentru încheierea căsătoriei potrivit art. 12 din Codul familiei este stabilit termenul maxim de două luni de la data depunerii declarației.

Termenul înregistrării căsătoriei, conform art. 12 din Codul familiei, poate fi redus. În acest sens viitorii soţi vor depune o cerere scrisă, anexând actul prin care se confirmă motivul urgentării.

În baza  deciziei consiliului comunal Țipala nr. 10/4 din 20.12.2019   taxele pentru înregistrarea căsătoriei  la primăria comunei Țipala sunt:

 • Înregistrarea căsătoriei la data stabilită conform legii, în zile lucrătoare – 60 lei
 • Oficierea solemnă a căsătoriei cu ieșirea în afara Administrației publice locale,  la data stabilită conform legii – 350  lei;
 • Oficierea solemnă a căsătoriei în zile de repaos/zile de sărbătoare nelucrătoare, la data stabilită conform legii - 200  lei

             

    
Servicii Administrative

Publicat: 17.09.2020   
Publicat: 17.09.2020   
Publicat: 01.09.2020   
Certificate/adeverințe eliberate de primăria comunei Țipala, în baza deciziei consiliului comunal Țipala nr. 10/4 din 20.12.2019 "Cu privire la stabilirea plăţilor pentru prestarea serviciilor la primărie pentru anul 2020" Citeşte mai mult...


© 2021 Comuna Țipala, Raionul Ialoveni, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS