Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Primaria  »  Servicii Administrative
Servicii Administrative
Certificate/adeverințe eliberate de primăria comunei Țipala
Publicat: 01.09.2020   

 
 • Certificate pentru realizarea producției de orice specie și formă – 30 lei.
 • Caracteristică (cu excepția  invalizilor și pensionarilor) – 30 lei
 • Procură (cu excepția invalizilor și pensionarilor)- 30 lei
 • Declarații de moștenire – 30 lei
 • Declaraţie de primire în spaţiu locativ (cu excepția invalizilor și pensionarilor) – 30 lei
 • Pentru eliberarea diferitor certificate (cu excepția invalizilor și pensionarilor) – 1 leu

La eliberarea acestor certificate (adeverinţe) este necesar de a prezenta obligatoriu următoarele acte:

 • Buletinul de identitate

Şi în dependenţă de certificatul solicitat se mai prezintă, după caz:

 • Carnetul de muncă (în cazul lipsei carnetului de muncă – Act de la consilier ce confirmă lipsa lui);
 • Adeverinţa de deces eliberată de Oficiul Stare Civilă;
 • Adeverinţele de naştere ale copiilor.
   

Responsabil de executarea prezentei deciziei  este  d/na Bezerdic Zinaida, secretarul consiliului local - număr de contact 026861238                 

 
Servicii Administrative

Publicat: 17.09.2020   
Publicat: 17.09.2020   
Publicat: 17.09.2020   


© 2021 Comuna Țipala, Raionul Ialoveni, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS