Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Consiliul  »  Deciziile Consiliului
Deciziile Consiliului
Deciciziile consiliului comunal Ţipala din 15 decembrie 2022

 1. Ordinea de zi a întrebărilor   examinate în cadrul şedinţei ordinare din 15 decembrie 2022 
 2. Cu privire la aprobarea programului de activitate a unităților comerciale de pe teritoriul comunei Țipala  pentruanul 2023.

 Raportor – Bezerdic Zinaida, secretar

 1.   Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului comunal Țipala  pentru   anul 2023. 

                        Raportor – Bezerdic Zinaida, secretar

 1. Cu privire la aprobarea bugetului comunei Ţipala pentru anul 2023 în I lectură.

                        Raportor – Niculai Maria, contabil șef

 1.  Cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de personal pentru anul 2023.

                        Raportor – Bivol Silviu, primar

 1.  Cu privire la aprobarea unităților de personal la primărie în bază de contract pentru anul 2023.

                        Raportor – Bivol Silviu, primar

 1.  Cu privire la stabilirea plății pentru prestarea serviciilor  la primărie, pentru anul 2023.

                        Raportor – Bezerdic Zinaida, secretar

 1.  Cu privire la aprobarea  taxelor locale pentru anul 2023.

                        Raportor – Rotaru Maria, specialist în domeniul perceperii fiscal

 1. Cu  privire  la  stabilirea  cotelor   impozitului  funciar  și  a impozitului pe bunurile imobiliare pentru  anul  2023.

                          Raportor – Rotaru Maria, specialist în domeniul perceperii fiscal

 1. Cu privire la aprobarea suprafeţelor de teren destinate  fîneţelor şi păşunilor

        în comuna Ţipala  pentru anul 2023.

                Raportor – Rotaru Maria, specialist în domeniul perceperii fiscal

 1. Cu privire la executarea deciziei nr. 7/22 din 10.12.2020 “Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent”

Raportor – Bivol Silviu, primar

 1. Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2023 în lectura II-a.

Raportor - Niculai Maria, contabil șef

 1. Cu privire la aprobarea dării de seamă funciare conform situației de la 01 ianuarie 2023 .

Raportor - Ilieș Ilie, specialist

 1. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei publice de vînzare -cumpărare.

Raportor – Bivol Silviu, primar

 1. Cu privire la  modificarea bugetului aprobat   pentru anul 2022.

Raportor – Niculai Maria, contabil șef

 1. Cu privire la redistribuirea  alocațiilor bugetare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.710/2022.

       Raportor – Niculai Maria, contabil șef

 1. Cu privire la redistribuirea  alocațiilor bugetare  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.777/2022.

       Raportor – Niculai Maria, contabil șef

 1. Cu privire la delimitarea  terenului  proprietate publică

Raportor - Ilieș Ilie, specialist

 1. Cu privire la corectarea selectivă a unor erori.

Raportor - Ilieș Ilie, specialist

 1. Cu privire la prezentarea informaţiei privind fondul funciar agricol.

Raportor - Ilieș Ilie, specialist 

 1.  Cu privire la reducerea temporară a  numărului de grupe în Instituţia de Educaţie Timpurie ,,Ghiocel” s.Ţipala.

Raportor – Bivol Silviu, primar

 1. Cu privire la scutirea de taxa pentru unităţile comerciale.

              Raportor – Bivol Silviu, primar

 1. Cu privire la vînzarea cumpărarea terenului aferent.

Raportor – Bivol Silviu, primar

 1. Cu privire la expunerea la licitaţie publică  de vînzare-cumpărare a bunului imobil

Raportor – Bivol Silviu, primar

 1.  Cu privire la iniţierea formării bunurilor imobile prin separare.

Raportor – Ilieș Ilie, specialist 

 1. Cu privire la iniţierea formării bunurilor imobile prin separare.

Raportor – Ilieș Ilie, specialist 

 1. Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului consiliului comunal Ţipala.
 2. “Cu privire la modificarea deciziei nr. 6/10  din 17.10.2022 “Cu privire la aprobarea  tarifului pentru serviciul public  de canalizare şi epurare a apelor uzate”.
 3. Cu privire la modificarea deciziei nr. 6/7 din 17.10.2022 “Cu privire la semnarea acordului de înfrăţire  şi de colaborare cu localitatea Corod, judeţul Galaţi, România”.
 4. Cu privire la notificarea Cancelariei de Stat,  Oficiul Teritorial Chişinău nr. 1304/OT4-1182 din 05.10.2022.

 

Descarcă documente ataşate
pdf, 1 MB
pdf, 1 MB
pdf, 515 KB
pdf, 535 KB
pdf, 487 KB
pdf, 479 KB
pdf, 603 KB
pdf, 526 KB
pdf, 2 MB
pdf, 689 KB
pdf, 678 KB
pdf, 535 KB
pdf, 473 KB
pdf, 898 KB
pdf, 491 KB
pdf, 527 KB
pdf, 556 KB
pdf, 493 KB
pdf, 538 KB
pdf, 524 KB
pdf, 453 KB
pdf, 469 KB
pdf, 482 KB
pdf, 1 MB
pdf, 1 MB
pdf, 419 KB
pdf, 1 MB
pdf, 889 KB

Accesări: 36


Deciziile Consiliului

Accesări: 14
Accesări: 40
Accesări: 70
Accesări: 71
Accesări: 79
Accesări: 107
Accesări: 119


© 2023 Comuna Țipala, Raionul Ialoveni, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS