Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Noutați şi evenimente
Noutați şi evenimente
ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

ANUNŢ

privind organizarea  consultării publice a proiectelor de decizie

Conform prevederilor art. 11 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, p.15, p.16 și p.23 subp.1) ale Anexei la Hotărîrea Guvernului nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Primăria comunei Ţipala, raionul Ialoveni aduce la cunoștință despre organizarea consultării publice prin solicitarea opiniilor societăţii civile, experţilor, asociaţilor profesionale, mediului academic a proiectelor de decizii:

1. Cu privire la aprobarea bugetului comunai Ţipala pentru anul 2022;

2. Cu privire la aprobarea  taxelor locale pentru anul 2022;

3. Cu  privire  la  stabilirea  cotelor  impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar pentru anul 2022.

4. Cu privire la stabilirea plății pentru prestarea serviciilor  la primărie, pentru anul 2022.

Proiectele de decizii ce ţin de aprobarea bugetului comunei Ţipala au fost elaborate în conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică locală nr.436/2006, Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, Legii privind finanţele publice locale nr.397/2003, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor nr.209/2015, circulara  Ministerului Finantelor nr.06/1-17 din 26.08.2021.

 Necesitatea elaborării şi adoptării proiectelor de decizie și scopul final constă în obținerea actelor normative ale consiliului comual Ţipala, care vor reglementa partea financiară (totalitatea veniturilor, cheltuielilor, soldului, surselor de finanţare, plafonul datoriei unității administrativ-teritoriale, etc.) în procesul exercitării funcţiilor din competenţa autorităților / instituțiilor publice conform legislaţiei în vigoare în anul bugetar 2022.

Proiectele de decizii ce ţin de aprobarea impozitelor şi taxelor locale au fost elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, prevederile Titlului VII, Titlului VI, cap .4  din Codul Fiscal nr.1163 din 24 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectelor de decizie și scopul final constă în executarea politicii fiscale, inclusiv  politica autorității publice locale în domeniul taxelor și impozitelor locale care constituie resursele bugetului local.

Beneficiarii proiectelor de decizie sunt instituțiile publice şi locuitorii din comuna Ţipala

 Părțile interesate pot prezenta și/sau expedia recomandările la proiectele de decizie supuse consultării publice:

  • Pe suport de hîrtie pînă pe data de 01.12.2021 la primăria comunei Ţipala sau în cadrul audierilor  publice organizate pe data de 02.12.2021 , ora 16:00 în sala de şedinţe din cadrul primăriei comunei Ţipala.

 

 Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor:

        - Neculai Maria, secretar interimar, tel. 026861238;

 

        - Rotaru Maria, specialist, 026861284.

 Proiectele de decizii cu anexe sunt disponibile pe pagina oficială a Primăriei comunei Ţipala: tipala.md sau pe panoul din holul primăriei.

Audierile publice vor fi organizate cu respectarea  regulilor de siguranță recomandate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Organizația Mondială a Sănătății, în contextul COVID-19.

 

OPINIA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ!

 

Descarcă documente ataşate
pdf, 375 KB
pdf, 672 KB
pdf, 467 KB
pdf, 468 KB
pdf, 604 KB
Noutați şi evenimente

Accesări: 7
Accesări: 7
Primăria comunei Ţipala, raionul Ialoveni anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director al instituției de învățământ preșcolar ”Ghiocel” Citeşte mai mult...
Accesări: 14
Accesări: 18
Accesări: 16
Accesări: 23
Accesări: 48
Accesări: 89
Accesări: 75
Accesări: 99

1 - 10 din 45


© 2022 Comuna Țipala, Raionul Ialoveni, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS