Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Noutați şi evenimente
Noutați şi evenimente
ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

 

ANUNŢ

privind organizarea  consultării publice a proiectelor de decizie

Conform prevederilor art. 11 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, p.15, p.16 și p.23 subp.1) ale Anexei la Hotărîrea Guvernului nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Primăria comunei Ţipala, raionul Ialoveni aduce la cunoștință despre organizarea consultării publice prin solicitarea opiniilor societăţii civile, experţilor, asociaţilor profesionale, mediului academic a proiectelor de decizii:

1. Cu privire la aprobarea bugetului comunei Ţipala  pentru anul 2021 în prima lectură

2. Cu privire la aprobarea bugetului comunai Ţipala pentru anul 2021 în lectura a doua;

3. Cu privire la stabilirea plății pentru prestarea serviciilor  la primărie, pentru anul 2021.

4. Cu privire la aprobarea  taxelor locale pentru anul 2021.

5.  Cu  privire  la  stabilirea  cotelor  impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar pentru anul 2021.

 

Proiectele de decizii ce ţin de aprobarea bugetului comunei Ţipala au fost elaborate în conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică locală nr.436/2006, Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, Legii privind finanţele publice locale nr.397/2003, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor nr.209/2015, circulara  Ministerului Finantelor nr.06/2-07 din 25.09.2020.

 Necesitatea elaborării şi adoptării proiectelor de decizie și scopul final constă în obținerea actelor normative ale consiliului comual Ţipala, care vor reglementa partea financiară (totalitatea veniturilor, cheltuielilor, soldului, surselor de finanţare, plafonul datoriei unității administrativ-teritoriale, etc.) în procesul exercitării funcţiilor din competenţa autorităților / instituțiilor publice conform legislaţiei în vigoare în anul bugetar 2021.

Proiectele de decizii ce ţin de aprobarea impozitelor şi taxelor locale au fost elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, prevederile Titlului VII, Titlului VI, cap .4  din Codul Fiscal nr.1163 din 24 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectelor de decizie și scopul final constă în executarea politicii fiscale, inclusiv  politica autorității publice locale în domeniul taxelor și impozitelor locale care constituie resursele bugetului local.

Beneficiarii proiectelor de decizie sunt instituțiile publice şi locuitorii din comuna Ţipala

     Părțile interesate pot prezenta și/sau expedia recomandările la proiectele de decizie supuse consultării publice:

  • Pe suport de hîrtie pînă pe data de 01.12.2020 la primăria comunei Ţipala sau în cadrul audierilor  publice organizate pe data de 02.12.2020 , ora 15:00 în sala de şedinţe din cadrul primăriei comunei Ţipala.
  • Pînă pe data de 01.12.2020  în format electronic pe adresa electronică: tipalaprimaria@gmail.com

 

   Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor:

   - Neculai Maria, contabil şef, tel. 026861284

- Rotaru Maria, specialist, 026861284

Bezerdic Zinaida, secretar, 026861238

 

     Proiectele de decizii cu anexe sunt disponibile pe pagina oficială a Primăriei comunei Ţipala: tipala.md sau pe panoul din holul primăriei.

 

Audierile publice vor fi organizate cu respectarea  regulilor de siguranță recomandate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Organizația Mondială a Sănătății, în contextul COVID-19.

 

 

OPINIA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ!


Descarcă documente ataşate
pdf, 430 KB
pdf, 552 KB
pdf, 379 KB
pdf, 396 KB
pdf, 362 KB
Noutați şi evenimente

Accesări: 15
Accesări: 23
Accesări: 13
Accesări: 71
Accesări: 77
Accesări: 91
Accesări: 87
Accesări: 93
Accesări: 99
Accesări: 113
ANUNŢUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate pentru proiectul ,,Groapă de împrmut cu scopul excavării de materie primă sedimentară pentru executarea lucrărilor de construcție a drumului regional G105 Costești-Țipala-G106, pe sectorul nr. 4 (km 26+400-km 34+5840)" Citeşte mai mult...

1 - 10 din 58


© 2021 Comuna Țipala, Raionul Ialoveni, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS