Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Noutați şi evenimente
Noutați şi evenimente
ATENŢIE CONCURS!

Anunţ Concurs!

Director al instituţiei de învăţământ preșcolar

Primăria comunei Ţipala, raionul Ialoveni  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al instituției de învățământ preșcolar ”Romaniţa”, după cum urmează:

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin doi ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ depun personal sau prin reprezentant (la biroul secretarului) în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament;

2. copia actului de identitate;

3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;

4. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;

5. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice;

6.  copia carnetului de muncă autentificat;

7. curiculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;

8. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;

9. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

10.  proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru 5 ani;

11.  lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.

Actele vor fi depuse la  sediul primăriei comunei Ţipala, birou secretar, până la   13 aprilie 2020, ora 17:00.     Informaţii suplimentare le aflaţi la telefoanele de contact   0 268 61236, 026861238 sau pe pagina  web a primăriei tipala.md

 

Descarcă documente ataşate
pdf, 799 KB
Noutați şi evenimente

Accesări: 15
Accesări: 24
Accesări: 13
Accesări: 72
Accesări: 79
Accesări: 91
Accesări: 87
Accesări: 93
Accesări: 100
Accesări: 113
ANUNŢUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate pentru proiectul ,,Groapă de împrmut cu scopul excavării de materie primă sedimentară pentru executarea lucrărilor de construcție a drumului regional G105 Costești-Țipala-G106, pe sectorul nr. 4 (km 26+400-km 34+5840)" Citeşte mai mult...

1 - 10 din 58


© 2021 Comuna Țipala, Raionul Ialoveni, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS