Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Noutați şi evenimente
Noutați şi evenimente
Anunţ privind iniţierea consultărilor şi audierilor publice

 

ANUNŢ 

privind inițierea consultărilor  şi audierilor publice!

Conform prevederilor art.11 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decisional, p.15, p.16 și p.23 subp.1) ale Anexei la Hotărîrea Guvernului nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decisional, Primăria comunei Ţipala, raionul Ialoveni aduce la cunoștință despre organizarea consultării publice prin solicitarea opiniilor societăţii civile, experţilor, asociaţilor profesionale, asupra  proiectelor de decizie

1 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituire şi funcţionare a consiliului comunal Ţipala"

2. "Cu privire la aprobarea statutului comunei Ţipala"

Totodată, primăria comunei Ţipala invită consilierii locali, reprezentanţii societăţii civile, persoanele interesate la audierile publice asupra proiectelor de decizie sus menţionate, care vor avea loc pe data de 19 februarie 2020, ora 16:00 în sala de şedinţe din cadrul Primăriei comunei Ţipala.

    Avînd în vedere competențele de bază a Consiliului local și anume cele prevăzute în Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală art. 14 alin. (2) lit. m) ”aprobă statutul satului (comunei)...... aprobă regulamentul consiliului pe baza statutului cadru şi a regulamentului-cadru, aprobate de Parlament....” au fost elaborate proiectele de  decizie:

1. „Cu privire la aprobarea  Regulamentului  privind constituirea  şi funcţionarea consiliului comunal Ţipala”.

2. "Cu privire la aprobarea statutului comunei Ţipala"

Proiectele de decizii sus menţionate  reglementează modul de constituire şi funcţionare a Consiliului comunal Ţipala şi organizarea administrativ teritorială a comunei Ţipala şi  au fost  elaborate în conformitate cu prevederile LEGILOR:

 - privind administraţia publică locală nr.436 - XVI din 28 decembrie 2006;

 - privind descentralizarea administrativă nr.435 - XVI din 28 decembrie 2006;

- pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr.457 - XV din 14 noiembrie 2003;

 - cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 - XVI din 04 iulie 2008;

 - privind statutul alesului local nr.768 - XIV din 2 februarie 2000;

- cu privire la actele normative Nr. 100 din 22-12.2017;

 - privind transparenţa în procesul decizional

- privind statutul-cadru al satului  (comunei), oraşului (municipiului)

Scopul proiectelor de decizii este de a aproba Regulamentul  privind constituirea  şi funcţionarea consiliului comunal Ţipala, pentru o mai bună organizare şi funcţionare mai eficientă a consiliului şi de a aproba Statutul comunei Ţipala, pentru o mai bună organizare administrativ teritorială a comunei.

     Părțile interesate pot prezenta și/sau expedia recomandările la proiectele de decizii supuse consultării publice:

  • Pe suport de hîrtie,  verbal  sau în format electronic pe adresa  electronică: tipalaprimaria@gmail.com pînă pe data de 26.02.2020, ora 16:00

Persoana responsabilă de colectarea și examinarea recomandărilor - Bezerdic Zinaida, secretar, 026861238

     Proiectele de decizii  sunt disponibile pe pagina oficială a Primăriei comunei Ţipala: tipala.md sau la sediul primăriei.

 

 

 

Descarcă documente ataşate
pdf, 637 KB
Noutați şi evenimente

Accesări: 15
Accesări: 24
Accesări: 13
Accesări: 72
Accesări: 79
Accesări: 91
Accesări: 87
Accesări: 93
Accesări: 100
Accesări: 113
ANUNŢUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate pentru proiectul ,,Groapă de împrmut cu scopul excavării de materie primă sedimentară pentru executarea lucrărilor de construcție a drumului regional G105 Costești-Țipala-G106, pe sectorul nr. 4 (km 26+400-km 34+5840)" Citeşte mai mult...

1 - 10 din 58


© 2021 Comuna Țipala, Raionul Ialoveni, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS