Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Noutați şi evenimente
Noutați şi evenimente
Un mediu curat pentru o viață sănătoasă!

ANUNȚ

 

      Primarul comunei Ţipala, domnul Bivol Silviu vine cu un îndemn către toţi locuitorii comunei Ţipala, conducătorii întreprinderilor, instituțiilor,  agenților economici din teritoriu  să nu rămînă indiferenți față de mediul nostru de trai, față de natură, față de sănătate și să participe activ la lucrările de salubrizare a teritoriului comunei Ţipala.

   Astfel,  conform dispoziţiei primarului nr. 46 din 06.03.2020  se stabileşte în perioada 16 martie 2020 - 15 mai 2020  desfăşurarea acţiunilor de  salubrizare şi amenajare a teritoriului comunei Ţipala, conform planului anexat.

DISPOZIȚIE NR. 46

”06”  martie 2020

 

”Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor

de salubrizare și amenajare a localității și a corpurilor de apă”

 

Odată cu revenirea perioadei de primăvară, avînd în vedere Dispoziția Inspecției pentru Protecția Mediului Ialoveni nr. 02-d din 05 martie 2020, în scopul organizării și desfăurării eficiente a acțiunilor de salubrizare și amenajare a comunei Țipala, în temeiul Legii nr. 436- XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală,

 

DISPUN:

 1. Se aprobă planul de acțiuni de amenajare și salubrizare a comunei Țipala pentru perioada de primăvară 2020, conform anexei, parte integrantă a prezentei dispoziții.
 2. Se constituie comisia locală pentru monitorizarea, organizare și desfășurarea acțiunilor de salubrizare și amenajare a localității în următoarea componență:
 • Bivol Silviu, primar
 • Dima Ion, pădurar
 • Ilieș Ilie, specialist
 • Burlacenco Tatiana, director IET ”Ghiocel” din satul Țipala
 • Marchidan Cristina, director IET ”Romanița” din satul Bălțați
 • Ghețiu Maria, director Liceul Teoretic Țipala
 • Butenco Alexandru, subofițer de sector
 1. Persoanele fizice, agenții economici, directorii (șefii) de instituții vor întreprinde măsurile necesare pentru amenajarea și salubrizarea teritoriilor gestionate și a  celor adiacente.
 2. Se interzice și se sancționează conform legii arderea resturilor vegetale și a învelișului vegetal uscat.
 3. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică.
 4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziții mi-l asum.

 

 

Primar                                                    Bivol Silviu

 

   Anexă la dispoziția nr. 46

Din 06 martie 2020

 

Primar    __________  Bivol Silviu

 

 

Nr. d/o

Măsuri și activități

Responsabili de realizare

Termen de realizare

1

Lichidarea gunoiștilor neautorizate

 

Administrația Publică Locală

 

16.03.2020-15.05.2020, cu prelungire pe parcursul anului

 

2

Salubrizarea și amenajarea strazilor, terenurilor adiacente/aferente imobilelor  aflate în gestiunea  APL

 

Administrația Publică Locală

 

16.03.2020-18.04.2020, cu prelungire pe parcursul anului

3

Salubrizarea și amenajarea teritoriului adiacent rîului ce traversează localitatea

Administrația Publică Locală

Consiliul Local de Tineret

 

16.03.2020-18.04.2020, cu prelungire pe parcursul anului

3

Salubrizarea și amenajarea teritoriilor aflate în gestiunea instituțiilor publice

 

Directoorii (șefii) de instituții

 

16.03.2020-18.04.2020, cu prelungire pe parcursul anului

4

Salubrizarea teritoriilor aferente/adiacente imobilelor gestionate de  agenții economici, întreprinderile din teritoriu

 

Administratorii, conducătorii  instituțiilor vizate

 

16.03.2020-18.04.2020, cu prelungire pe parcursul anului

5

Salubrizarea și amenajarea teritoriilor aferente/adiacente imobililor aflate în proprietate/folosința persoanelor fizice

 

Proprietarii, gestionarii imobilelor

 

16.03.2020-18.04.2020, cu prelungire pe parcursul anului

 

 

Noutați şi evenimente

Accesări: 15
Accesări: 23
Accesări: 13
Accesări: 71
Accesări: 77
Accesări: 91
Accesări: 87
Accesări: 93
Accesări: 99
Accesări: 113
ANUNŢUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate pentru proiectul ,,Groapă de împrmut cu scopul excavării de materie primă sedimentară pentru executarea lucrărilor de construcție a drumului regional G105 Costești-Țipala-G106, pe sectorul nr. 4 (km 26+400-km 34+5840)" Citeşte mai mult...

1 - 10 din 58


© 2021 Comuna Țipala, Raionul Ialoveni, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS